Inne ankiety

Ankieta Raporty GPS

Jeśli jesteś użytkownikiem programu, planujesz go zakupić teraz lub w przyszłości - proszę o chwilę czasu i wypełnienie ankiety.

Ankieta pozwoli na lepsze dostosowanie programu do Twoich potrzeb.

Wstęp

Kim jesteś?Skąd wiesz o programie?


Jak długo korzystasz z programu?


Z jakiego formatu danych GPS korzystasz?
         
         
         
         
   

Ocena programu

Zadowolenie
Czy jesteś zadowolony z programu?
Warto polecić?
Czy polecił(a)byś innym program Raporty?
W jaki sposób oceniasz dotychczasową pracę, wygląd i możliwości programu RaportyGPS.
Intuicyjność
Oceń czy aplikacja jest dla Ciebie łatwa w korzystaniu?
Przydatność
Oceń czy aplikacja jest dla Ciebie przydatna i użyteczna?
Możliwości
Oceń zakres możliwości jakie oferuje aplikacja
Wygląd
Oceń czy podoba Ci się wygląd aplikacji?

Ocena wsparcia

W jaki sposób oceniasz wsparcie, dostępność aktualizacji i pomocy programu RaportyGPS.
Doraźna pomoc techniczna
Oceń poziom doraźnej pomocy technicznej (mail, telefon).
Blog serwisowy
Oceń poziom pomocy technicznej opartej o bloga (wpisy informujące o nowościach)
Aktualizacje
Oceń dostępność aktualizacji.
Newsletter mailowy
Oceń poziom informacji o aktualizacjach otrzymanych przez maila
Instrukcje i samouczki
Oceń poziom i dostępność innych instrukcji lub samouczków.

Priorytety

Co wg Ciebie powinno być priorytetem?
Na czym powinniśmy się skoncentrować?Odpłatność za rozszerzenia
Czy byłbyś skłonny zapłacić za: nowe moduły lub szersze zmiany?
Nowe moduły

Oceń zainteresowanie dotyczących modułów będących aktualnie w rozwoju - które będą Tobie przydatne i byłbyś np. skłonny je zakupić lub otrzymać?
Moduł transformacji lokalnej
Moduł umożliwiający wpasowanie lokalne (kalibrację) - np. w oparciu o transformacje afiniczne lub Helmerta
Moduł mapowy
Moduł umożliwiający wizualizację pikiet, punktów tyczonych i kontrolnych na podręcznej mapie, z możliwością wydruku
Moduł skryptowy
Moduł umożliwiający selektywne zaznaczanie, filtrowanie, wyróżnianie i edycję pikiet poprzez skrypty lub linię poleceń
Moduł obsługi formatu Leica DB
Moduł umożliwiający czytanie z plików leica *.m00 i podobnych
Moduł dokładnościowy
Moduł szacowania dokładności pomiarów pośrednich
Wybierz jeden moduł, na którym najbardziej Ci zależy:

Opcjonalne

Co zmieniłbyś lub ulepszył w aplikacji (nowe funkcje)?
Czy obserwujesz problemy w pracy aplikacji na Twoim komputerze?
Tutaj możesz podać inne uwagi związane z programem, modelem dystrybucji lub obsługi technicznej
Podpis
np. imię nazwisko lub ksywka, możesz to pole zostawić wolne (ankieta anonimowa) lub podać inne dodatkowe namiary (firma/telefon)
Podaj Mail (jeśli chcesz otrzymać potwierdzenie wysłania ankiety lub zwiększyć wagę Twoich odpowiedzi*)
*ankiety z podanym mailem i kontaktem (w szczególności jeśli mail należy do posiadaczy licencji Raportów) otrzymają większą wagę punktową i będą miały większy wpływ na finalny wynik ankiety niż wersje anonimowe