Inne ankiety

Ankieta RTK PowerGPS

Jeśli jesteś użytkownikiem programu, planujesz go zakupić teraz lub w przyszłości - prosimy o chwilę czasu i wypełnienie ankiety.

Ankieta pozwoli na lepsze dostosowanie programu do Twoich potrzeb.

Jeśli testowałe(a)ś program w różnych konfiguracjach (np. z różnymi RTK) - prosimy o wypełnienie osobnych ankiet, ponieważ każda ankieta dotyczy pojedynczej konfiguracji sprzętowej (np. telefon+RTK lub tablet+RTK).

Wstęp

Kim jesteś?Skąd wiesz o programie?Z jakiego sprzętu GPS korzystałeś z RTK PowerGPS?
Jaką wersję opisujesz w ankiecie?


Na jakiej wersji systemu uruchamiasz RTK PowerGPS? Wersję sprawdzisz wchodząc w Ustawienia, przewijając ekran w dół i wybierając -Informacje o urządzeniu- i sprawdzając pole -Wersja systemu Android- (W przypadku Androidów 4.2 i wyższych, wchodzimy w zakładkę -Więcej-)


Jaki typ kontrolera posiadasz?Nazwa kontrolera (telefonu lub tabletu)
Producent i model kontrolera na którym uruchamiasz RTK PowerGPS

Ocena programu

Zadowolenie
Czy jesteś zadowolony z programu?
Warto polecić?
Czy polecił(a)byś innym program RTK PowerGPS?
W jaki sposób oceniasz dotychczasową pracę, wygląd i możliwości programu RTK PowerGPS.
Intuicyjność
Oceń czy aplikacja jest dla Ciebie łatwa w korzystaniu?
Przydatność
Oceń czy aplikacja jest dla Ciebie przydatna i użyteczna?
Możliwości
Oceń zakres możliwości jakie oferuje aplikacja
Wygląd
Oceń czy podoba Ci się wygląd aplikacji?
Stabilność
Oceń stabilność zestawu kontroler+oprogramowanie+GPS

Ocena wsparcia

W jaki sposób oceniasz wsparcie, dostępność aktualizacji i pomocy programu RTK PowerGPS.
Doraźna pomoc techniczna
Oceń poziom doraźnej pomocy technicznej (mail, telefon).
Blog serwisowy
Oceń poziom pomocy technicznej opartej o bloga (wpisy informujące o nowościach)
Samouczki video
Oceń poziom pomocy zawartej w samouczkach video na Youtube
Aktualizacje
Oceń dostępność aktualizacji.
Newsletter mailowy
Oceń poziom informacji o aktualizacjach otrzymanych przez maila
Instrukcje i samouczki
Oceń poziom i dostępność innych instrukcji lub samouczków.

Priorytety

Potrzeby
Do czego potrzebujesz RTK PowerGPSCo wg Ciebie powinno być priorytetem?
Na czym powinniśmy się skoncentrować?Szacowanie zapotrzebowania
Czy kupiłbyś program RTK PowerGPS?Odpłatność za program RTK PowerGPS
Co sądzisz o cenie programu RTK PowerGPS (700zł netto za program, lub 900zł w pakiecie z Raportami)?Odpłatność za rozszerzenia
Czy byłbyś skłonny zapłacić za: nowe moduły i szersze zmiany ?
Nowe moduły

Oceń zainteresowanie dotyczących modułów będących aktualnie w rozwoju - które będą Tobie przydatne i byłbyś np. skłonny je zakupić lub otrzymać?
Moduł transformacji lokalnej
Moduł umożliwiający wpasowanie lokalne (kalibrację) - np. w oparciu o transformacje afiniczne lub Helmerta
Moduł skryptowy
Moduł umożliwiający selektywne zaznaczanie, filtrowanie, wyróżnianie i edycję pikiet poprzez skrypty lub linię poleceń
Moduł obsługi tachimetru
Moduł umożliwiający komunikację z tachimetrem, wysyłanie lub ściąganie wsp. z tachimetru
Moduł obsługi sprzętu CHC
Moduł współpracy ze sprzętem CHC
Moduł obsługi sprzętu Topcon
Moduł współpracy ze sprzętem Topcon
Moduł obsługi sprzętu Horizon
Moduł współpracy ze sprzętem Horizon
Moduł obsługi sprzętu Ruide
Moduł współpracy ze sprzętem Ruide
Moduł obsługi sprzętu Pentax
Moduł współpracy ze sprzętem Pentax
Moduł obsługi sprzętu Leica
Moduł współpracy ze sprzętem Leica
Moduł dokładnościowy
Moduł szacowania dokładności pomiarów pośrednich
Moduł GML
Moduł obsługi mapowania z użyciem struktur GML
Moduł TIF
Moduł obsługi map rastrowych TIF lub JPG+TFW
Wybierz pierwszy moduł, na którym najbardziej Ci zależy:
Wybierz drugi moduł, na którym najbardziej Ci zależy:
Opcjonalne

Co zmieniłbyś lub ulepszył w aplikacji (nowe funkcje)?
Czy obserwujesz problemy w pracy aplikacji na Twoim kontrolerze?
Tutaj możesz podać inne uwagi związane z programem, modelem dystrybucji lub obsługi technicznej
Podpis
np. imię nazwisko lub ksywka, możesz to pole zostawić wolne (ankieta anonimowa) lub podać inne dodatkowe namiary (firma/telefon)
Podaj Mail (jeśli chcesz otrzymać potwierdzenie wysłania ankiety lub zwiększyć wagę Twoich odpowiedzi*)
*ankiety z podanym mailem i kontaktem (w szczególności jeśli mail należy do posiadaczy licencji RTK PowerGPS) otrzymają większą wagę punktową i będą miały większy wpływ na finalny wynik ankiety niż wersje anonimowe